Governing Council Overseas

OVERSEAS

NORTH AMERICA Governing Council
Dr. Sulekh C. Jain, Houston, TX CHAIRMAN
Dr. Mahendra K. Pandya NY
Dr Vinay K Jain MA
Dr. Dilip K. Bobra AZ
Dr. Yashwant K. Malaya, CO
Mr. Swatantar Jain TX
Mr. Yogendra Jain MA
Mr. N. S. Vatsa Kumar TX
Mr. Yogesh Kamdar CT
Dr. C. Khasgiwala MA
Dr. Manish Mehta MI
Dr Tansukh Salgia OH
Dr Subhash Jain IO
Mr. Dilip Shah PN.
Mr. Gulab C Kothari GA

U.K & EUROPE Governing Council
Dr. Atul Shah, Colchester, U.K, CHAIRMAN
Dr. Prakash Shah, London University, London, U.K

THAILAND Governing Council
Mr. Pramod M. Jain, Bangkok, Chairman
Dr. Sophana Srichampa
Mr. Prasong Kittinanthachai
Mr. Nikunj Mehta
Mr. Sanjeev Bakliwal