Jain Centers India

Jain Centers in India

Acharya Vidhyasagar Research Institute
Above Diksha Jewellers
554, Sarafa
Jabalpur 482 002

Arhat-Vachan
Kundkund Jnanapeeth
584 M.G. Road
Indore 452001

Jabalpur University
Department of Sanskrit, Pali and Prakrit
Jabalpur (M.P.)

Jaina Vishwa Bharati
P.O. Ladnun
341 306

Karnataka University
Department of Jainology
Dharwad

Mahaveer Granth Academy
867, Barkat Colony, Tonkphatak
P.O. Jaipur (Rajasthan)

Prakrit Vidya Shodh Sanstahn
I.T.I. Road
VARANASI 221 005

Rajasthan Prakrit Bharati
Yati Shyam
Lalji Ka Upasara
Motisingh Bhomiyou Ka Rasta, Jaipur-3

Sanskrit University
Jain Agam and Prakrit Dept.
Varanasi (U.P.)

Shukhadia University
Department of Jainology and Prakrit
Udaipur (Rajasthan)

University of Mysore
Department of Jainlolgy and Prakrits, Manasgangotri
Mysore

 

Agam Ahimsa
Samata Prakrit
Samsthan Padmini Marg
Udaipur 313001

Bhopal University
Department of Prakrit
Comparitive Linguistic Studies
Bhopal (M.P.)

Jain Kendra
8/602, Bajjrang Nagar
Rewa (M.P.)

Jodhpur University
Department of Prakrit
JODHPUR

Kundkund Bharati
18-B Special Institutional Area
New Delhi 110067

Prakrit Research Institute
P.O. Vaishali
(Bihar)

Rajaram College
Department of Ardhamagadgi
Kolhapur (Maharashtra)

Research Foundation for Jainology
18 Ramanuja Iyer Street
Sowcarpet
Madras 600 079

Seva Mandir
Ravati
Jodhpur (Rajasthan) 342024

University of Madras
Department of Jainology
Chepauk MADRAS 600 005

University of Rajasthan
Centre for Jain Studies
Jaipur-4